Sertifikati

Naši sertifikati i standardi

BDIH je jedan od najstarijih i najstrožijih Evropskih sistema sertifikacije stvoren u Njemačkoj.

 

BDIH Bundesverband Der Industrie-und Handelsunternehmen (Njemački: Udruženje Proizvođača i Distributera) je njemačka organizacija koja obuhvata preko 440 proizvođača i distributera kozmetike, dodataka u ishrani i zdravstvenih proizvoda. Organizacija je razvila set smjernica u sertifikovanju prirodne kozmetike i do sada je testirala preko 9.500 proizvoda.

Dolje nabrojane smjernice definišu prirodnu kozmetiku na jasan i razumljiv način, obraćajući pažnju na očekivanja klijenata na  sigurne i ekološki zdrave proizvode:

1) Sirovine preuzete iz biljaka moraju biti iz:

- kontrolisanih bioloških kultivisanja,uzimajući u obzir kvalitet i dostupnost, ili
- kontrolisanih bioloških, divljih uzgajanja

2) Namjensko isključivanje:

- sintetičkih boja
- sintetičkih mirisa 
- etil alkohola
- silikona 
- parafina i ostalih petrolejskih (naftnih) proizvoda 

3) Zabranjeno je sterilizovanje prirodnih i organskih sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda putem radioaktivne radijacije. Za proizvodnju kozmetičkih proizvoda je dozvoljeno korišćenje komponenata koje su prošle kroz proces hidrolize, hidrogenizacije, oksidacije, redukcije, esterifikacije, transesterifikacije ili korišćenjem drugih metoda poput "cijepanja" i kondenzacije navedenih sirovina:

- sala, ulja i voska 
- lecitina
- lanolina 
- monosaharida, oligosaharida i polisaharida 
- proteina i lipoproteina

4) Da bi bili sigurni u mikrobiološku sigurnost proizvoda, dozvoljeno je korišćenje određenih  konzervanasa koji su identični onima koji već postoje u prirodi. To su sledeći:

- benzoeva kisjelina i njene soli
- salicilna kisjelina i njene soli
- sorbinska kisjelina i njene soli
- benzil alkohol 
- dehidroacetatna kisjelina i njene soli

U slučaju korišćenja ovih konzervanasa na proizvodima se mora staviti etiketa "korišćen je [ime konzervansa]" itd. 

ECOCERT je bila prva organizacija za sertifikovanje koja je razvila standarde za "prirodnu i organsku kozmetiku". 

 

Koje su prednosti korišćenja kozmetike odobrene od strane ECOCERT-a? 

ECOCERT: organizacija za inspekciju i sertifikaciju ekološki održivog razvoja. Osnovana je 1991. godine u Francuskoj, vrši inspekcije u 80 zemalja širom svijeta, što je čini jednom od najvećih organizacija za sertifikaciju na svijetu. Garantujući čistoću i kvalitet, ECOCERT sertifikat je jedan od najstrožijih i najprestižnijih među proizvođačima prirodne i organske kozmetike. 

Sertifikat je ustanovio zahtjeve za proizvodnju produkata koji sadrže pridodne sastojke i za kvalitet sirovina (povrća). Korišćenje sastojaka koji potiču od životinja i testiranje proizvoda na životinjama je zabranjeno. 

Organski sastojci u upotrebi moraju biti saglasni sa ECOCERT-ovim zahtjevima:

- Sjemena biljaka ne smiju biti genetski modifikovana.
- Hemijska đubriva nisu korišćena na farmama za uzgajanje sirovina. 

Proizvodi su smješteni u posebnim (eco-friendly) prostorijama. 

Posebne procedure koje se tiču dokumentacije omogućavaju Vam da ispratite proizvodnju kozmetike, od kvalitetnih sirovina do trenutka u kojem se pakuje i isporučuje kupcu. Dva puta godišnje, ECOCERT vrši inspekciju proizvođačkih linija kao bi potvrdila da se njeni zahtjevi ispunjavaju. ECOCERT reguliše ne samo komponente svojih proizvoda nego i cjelokupnu proizvodnju. Proizvodi sertifikovani od strane ECOCERT-a su ekološki nastrojeni  kao i preduzeća koja ih proizvode. Prirodna i organska kozmetika sertifikovana od strane ecocert Greenlife u skladu sa ECOCERT-ovim standardima je dostupna kupcima na sajtu http://cosmetics.ecocert.com

COSMOS (Cosmetic Organic Standard - Kozmeiticki Organski Standard) je privatni standard poznat širom Evrope.

 

Pozabaviti se neumjerenošću i neuspjesima trenutnog razvoja je jedan od ključnih izazova za naše društvo. Uspostaviti "održivi razvoj" koji bi povratio harmoniju između ekonomskog napretka, društvene odgovornosti  i prirodne ravnoteže naše planete je projekat u kome kozmeticki sektor želi da učestvuje. Primjenjivanje principa održivog razvoja na ekonomsku aktivnost podrazumjeva mijenjanje načina proizvodnje i potrošačkih navika. Priznavanjem ovih izazova i odgovornosti učesnika, organski i prirodni kozmeticki sektor jasno pokazuje ambiciju da ide dalje i napreduje u održivom razvoju u skladu sa Evropskim i međunarodnim nivoom novih standarda za organsku i prirodnu kozmetiku.

 

COSMOS-standard je novi kozmeticki sertifikat razvijen kako bi na harmoničan način povezao više sertifikata u samo jedan, koji je međunarodno priznat za sektor prirodne i organske kozmetike. Nova sertifikacija je rezultat udruženja Evropskih vodećih sertifikatora za pridodnu kozmetiku, koji su oformili neprofitnu organizaciju, COSMOS-standard AISBL. Udruženje COSMOS-standard ima pet članova, ujedno i osnivača, koji sada odobravaju sertifikaciju, uključujući Udruženje Soul (Ujedinjeno kraljevstvo), Ecocert (Francuska), Cosmebio (Francuska), BDIH (Njemačka) i ICEA (Italija). Licence bilo kojeg člana su dovoljne da odobre proizvod. Novi Standard se odnosi na proizvode smatrane organskim i prirodnim. Proces sertifikacije obuhvata sledeće kategorije:

- Porijeklo i obrada sastojaka
- Kompozicija konačnog proizvoda
- Skladištenje, proizvodnja i pakovanje
- Zaštita okoline
- Stavljanje etiketa i komunikacija
- Inspekcija, sertifikacija i provjera.

Standard ide dalje od jednostavnog analiziranja sastojaka koji su korišćeni za izradu proizvoda. On obuhvata i razumijevanje načina na koji proizvod utiče na okolinu i na ljude.

 

ICEA, Institut za zaštitu okoline i etičko sertifikovanje, Italija

 

Institut ICEA je glavna organizacija za sertifikovanje prirodne kozmetike (organska kozmetika, biokozmetika, ekokozmetika) u Italiji. Italijansko Udruženje Organske Agrikulture (AIAB) i Institut Etičkog Sertifikovanja (ICEA), zajedno sa grupom proizvođača, razvili su vodeće principe za pridodnu i organsku kozmetiku.

Kozmeticki sektor, koji uzme u obzir sve zahtjeve ovih organizacija, dobija status "organskog" i to se označava i na pakovanju.

Šta tačno kontroliše ICEA?

Sve faze kozmetičke proizvodnje prođu strog sistem sertifikacije. Provjerava se niz zahtjeva koji se odnose na organske proizvode:

- odsustvo umjetnih aditiva (dodataka) i tehnologija kao što su genetičko modifikovanje prilikom proizvodnje;
- sve što se odnosi na izduv, otpad, izvore energije, prevoz i higijenske uslove se strogo kontroliše;
- proizvodnja i skladištenje se obavlja u skladu sa ekološkim pravilima;
- ICEA inspekcije se vrše nekoliko puta godišnje, što obuhvata i posjetu lokacija na kojoj se proizvodi;
- potrebno je imati svu dokumentaciju; to dozvoljava da se prati čitav lanac od proizvođača do potrošača; dokumenta kao što su registrovanje sirovina. Naravno, prevoz i isporuka proizvoda mora proći kroz kontrolu. 

 

Kako se uzgajaju biljke neophodne za organsku proizvodnju? 

Povrće korišćeno u organskim kozmetičkim proizvodima mora:
- biti uzgajano na bio-farmama;
- biti pokupljeno (ubrano) u određenim uslovima samo na mjestima na kojima prirodno raste.

Uzgajanje ECO BIO kozmetike mora biti izvršeno bez:

- genetički modifikovanih sjemena
- hemijskih đubriva
- pesticida, fungicida, herbacida
- uzgajanje se mora obavljati mašinama koje su ekološki nastrojene (eco-friendly)

 

Tretiranje i procesiranje sirovina mora biti obavljeno bez:

- hemijskih, sintetičkih konzervanasa
- sintetičkih boja
- sintetičkih stabilizatora
- štetnih tehnologija: atomski testovi, hemijske održavanje, ispuštanje gasova u vakumskom pakovanju, procesiranje proizvoda sa fenolom, izlaganje radijaciji
- testiranja na životinjama
- korišćenja sirovina koje su životinjskog porijekla a dobijene su povrijeđivanjem životinja, na primjer: životinjski kolagen, životinjski elastin itd.
- sintetičkih mirisa
- korišćenje magacina koji imaju PVC i ostale polimere koji sadrže halogene

 

ISO 22716 je standard koji opisuje Cosmetics Good Manufacturing Practices (Praksa dobrog proizvođenja kozmetike). GMP (Cosmetics Good Manufacturing Practices) organizacija je jedan od stubova Nove Evropske Regulacije za Kozmetiku.

Ova regulacija postavlja jako visoke uslove kako bi osigurala bezbjednost potrošača. Jedno od ovih novih zakonskih pravila jeste da svi kozmetički proizvodi koji kruže po Evropskom Tržištu moraju biti proizvedeni prema GMP pravilima, koje najbolje opisuje ISO 22716 standard. Pravila su napisana u dogovoru sa profesionalcima iz kozmetičke industrije i promovišu najbolje metode. Cilj ISO 22716 nije ograničen samo na aktivnosti proizvođenja već uključuje i kontrolu, skladištenje i ekspediciju.

Svi učesnici u kozmetičkom lancu proizvodnje, Evropskom i van Evrope, su uključeni. Proizvođači sastojaka, montažeri gotovih proizvoda, distributeri i uvoznici/izvoznici, svi akteri su uključeni i njihove nove obaveze i odgovornosti su već poznate.

GMP se fokusiraju na praktične savjete, operativna pravila i smjernice koje su najviše usmjerene na ljudske, tehnološke i administrativne faktore koji direktno utiču na kvalitet proizvoda.

Cilj GMP-a je da definiše aktivnosti koje dovode do konačnog proizvoda koji posjeduje sve očekivane osobine i samim tim sigurnost.

 

ISO 9001 je najpriznatiji međunarodni standard. Promoviše povećanje zadovoljstva mušterija kroz stalno unaprijeđenje efektivnosti upravnog sistema. Potvrda kvalitetnog menadžmenta dokazuje posvećenost i dosljednost, konstantno poboljšanje i zadovoljstvo kupaca. ISO 9001 pruža ono što je neophodno za kvalitetan upravni sistem koji unaprijeđuje sposobnost konstantnog dostavljanja proizvoda a pritom zadovoljava i sve zahtjeve mušterije. Nezavisna procjena i potvrda (sertifikacija) kvalitetnog upravnog sistema od strane DNV GL dokazuje tržištu da kompanija radi kako bi pirmjenila efektivan menadžment u svojoj organizaciji.