Lojaliti program

 

1.Svaka loyalty kartica Natura Siberica (u daljem tekstu NS) je vlasništvo kompanije Zarf Group d.o.o. (u daljem tekstu Izdavalac kartice) i ostaje u vlasništvu Izdavaoca kartice i nakon izdavanja iste korisniku. Korisnik kartice je u obavezi da vrati karticu Izdavaocu na njegov zahtjev.

2. Član NS može postati svaka punoljetna osoba popunjavanjem pristupnog formulara u nekom od naših maloprodajnih objekata. Spisak naših maloprodajnih objekata:

Srbija lokacije:

Beograd-Bulevar kralja Aleksandra 44,

Bulevar kralja Aleksandra 86,

SC UŠĆE, nivo -2, Bulevar Mihaila Pupina 4, Kajmakčalanska 15/1,

Zemun-Gospodska 6,

Niš-Obrenovićeva 27.

Crna Gora lokacije:

Podgorica-Bulevar Džordža Vašingtona 68 ,

Budva-Mediteranska 55

Bosna i hercegovina lokacije:

Banja Luka-Veselina Masleše 14

*Nakon popunjavanja pristupnog formulara, potrošaču se izdaje kartica, koja će biti aktivirana u roku 24-48h.

NS karticu može koristiti isključivo osoba čiji su podaci ostavljeni na pristupnom formularu. U slučaju zloupotrebe, Izdavalac kartice zadržava pravo da povuče karticu. U slučaju da korisnik kartice izgubi karticu ili dođe do promjene podataka upisanih na pristupnom formularu, korisnik je dužan da o tome obavijesti izdavaoca kako bi dobio novu karticu odnosno kako bi se izmijenili podaci.

3. Prilikom svake kupovine u Natura Siberica maloprodajnim objektima u Srbiji, na korisnikovoj kartici bilježi se potrošen iznos. Sakupljanjem tih iznosa korisnik ostvaruje popust po sljedećoj lestvici:

- do 100.00eur nema popusta

- od 101.00eur do 500.00eur korisnik spada u kategoriju 5% popusta

- od 501.00eur do 1 000.00eur korisnik spada u kategoriju od 10% popusta

- od 1 001.00eur do 10 000.00eur korisnik spada u kategoriju od 20%

*Visinu ostvarenog popusta korisnik može da provjeri na email maloprodaja@zarf.co.rs ili broj telefona

063 /357 888(viber). Ljestvicu za ostvarivanje popusta određuje Izdavalac kartice i ima pravo da je mijenja.

4. Ostvareni popust kupac može koristiti na sve artikle koji nisu na sniženju ili na nekoj drugoj akciji.

5. Popust se obračunava u toku kalendarske godine. Pri prelasku u narednu godinu, osvojeni popust se prenosi iz prethodne godine u narednu. Kupac u novoj godini zadržava popust koji je ostvario u prethodnoj godini. Svakom novom kupovinom kupac ostvaruje mogućnost za nove benefite u tekućoj godini.

6. Izdavalac kartice zadržava pravo da izmijeni vremenski period važenja kartice.

7. Sve dodatne informacije, obavještenja i izmjene koje se odnose na uslove i način korišćenja kartice, kao i način ostvarivanja pogodnosti prilikom kupovine, Izdavalac kartice će blagovremeno objavljivati na web stranici

www.naturasiberica.rs, www.naturasiberica.me, www.naturasiberica.ba

8. Ukoliko postoji bilo kakav tehnički problem zbog kojeg Izdavalac kartice nije u mogućnosti da evidentira realizovanu kupovinu potrošača, postoji opcija naknadnog unošenja podataka o nastaloj kupovini uz prikazivanje fiskalnog računa. Kupac je u ovoj sitaciju dužan da sačuva fiskalni račun kao potvrdu o kupovini na osnovu čega ima pravo da naknadno zahtijeva od prodavca da mu se evidentira kupovina. Prodavac će evidentirati period kada je tehnički problem nastao i u slučaju poklapanja vremena sa podacima na računu izvršiti naknadni unos po zahtevu potrošača.

9. Prelazak sa manjeg na veći popust obračunava se tek na narednom računu koji po iznosu zadovoljava kriterijume za izdavanje narednog popusta i to tek  nakon 24h od izdavanja tog računa. 

10. Korisnik kartice potpisivanjem pristupnice NS daje saglasnost da Izdavalac kartice ima pravo da mu dostavlja promotivne poruke i obavještenja. Korisnik kartice ima pravo otkazivanja primanja svih promotivnih poruka kontaktiranjem na mail maloprodaja@zarf.co.rs

11. Izdavalac kartice se obavezuje da će podatke koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala.

12. Dodatna pogodnost za sve naše kupce koji imaju popust od 20% je ta da prilikom kupovine u svim maloprodajnim objektima u regionu (Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) ostvaruju popust od 20%.  Spisak tačnih lokacija možete pronaći na našim sajtovima:

www.naturasiberica.rs, www.naturasiberica.me, www.naturasiberica.ba

13. Izdavalac kartice ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u papirnoj pristupnici, koja predstavlja sastavni dio Opštih uslova korišćenja Natura Siberica loyalty kartice. Zarf Group d.o.o, kao izdavalac Natura Siberica loyalty kartice obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima Natura Siberica loyalty kartice, kao i podatke o transakcijama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik podataka i rukovodilac podataka koji se dobijaju na osnovu korišćenja Natura Siberica Loyalty kartice su Natura Siberica maloprodajni objekti.

Obrađivač podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti je Zarf Group d.o.o Kajmakčalanska 15/1, Beograd.