Divlja žetva

ŠTA JE DIVLJA ŽETVA?

Organska kozmetika Natura Siberica u sebi nosi potencijal sibirskog bilja. U njenim proizvodima nalaze se biljke, brane u tačno takvim prirodnim uslovima, u kojima su i rasle.

Takav način branja ljekovitog bilja nazivamo divlja žetva. Pri tome je isto tako reč o „branju" ljekovitog bilja, korijena i plodova, kao što su to u prošlosti radili naši preci. Jedinstvene karakteristike ljekovitog bilja, koje raste nekultivisano u prirodnim uslovima bez spoljašnjeg uticaja, zbog čega njihova formula ne sadrži nikakve štetne materije, je formirala činjenica, da su takve biljke preživjele prirodnu selekciju - preživele su samo one najotpornije i najjače, bogate sa hranljivim materijama i aktivnim sastojcima. Branje divljih biljaka zavisi od brojnih uslova. Moraju da budu brane tada, kada je u njima koncentracija dragocjenih hranljivih i biološki aktivnih supstanci najveća. Ako bi ih brali prerano, njihove djelove nikako ne bi bilo moguće koristiti u ljekovite svrhe. Iscjeljitelji i travari su se oduvijek trudili, da oblikuju kalendar, koji bi ljudima bio od pomoći pri branju ljekovitog bilja. U skladu sa kalendarom je preporučljivo da se liske beru svake godine, a korijeni i podloga na svake dvije ili tri godine, a neke biljke čak i na pet do šest ili više godina, tako da priroda ima mogućnost, da regeneriše izgubljene rezerve.

Drugo važno pravilo kaže, da je berbu potrebno što prije upotrijebiti i što prije je staviti na sušenje ili je na drugi način preraditi. Trava, koja u korpi ostaje više od tri ili četiri sata, opadne i zagrije se, jer posle branja ojačaju proces protoka vazduha i emitovanje toplote. Pri tome se vitamini i druge biološki aktivne supstance unište i izgube svoje korisne osobine. Zato smo se u okviru kompanije Natura Siberica odlučili da osnujemo filijalu „Siberia Organic” u Hakasiji. Mještani, koji su tamo zaposleni, ručno beru sibirsko divlje lekovito bilje, koje posle koriste u proizvodima Natura Siberica. Većini divljeg lekovitog bilja, koje se koristi u pripremi kozmetičkih proizvoda Natura Siberica, institut ICEA je dodijelio sertifikat organske proizvodnje (na primjer zlatni koren, sniježni lišaj, sibirski geranijum, žuta hajdučka trava, sibirski jorgovančić, sibirski planinski dimak), što potvrđuje njihove izuzetno korisne osobine. (Cjelokupan spisak biljaka možete naći u nastavku.) U zamjenu za korišćenje biljnog bogatstva Sibira, društvo Natura Siberica se trudi da sprovodi socijalnu politiku, sa kojom stvara radna mesta i tako pomaže malobrojnim starosjedeocima u Sibiru.